top of page

FULL OVERSIKT MED UNIK RAPPORTERINGSLØSNING

Med Bas Bil får du verdifull innsikt

SLIK FUNGERER DET

iStock-1218055084_edited.jpg

1. Vi har laget et oversiktlig dashboard som er enkelt å forstå

iStock-1218055084_edited.jpg

2. Her får du målbare resultater for din bedrift (eller bedrifter) og effekten av Bas Bil

iStock-1218055084_edited.jpg

3. Statistikken gir verdifull innsikt om dine kunder og om din bedrift 

"Med Bas Bil-fabrikken oppnår vi våre mål"

Marketing Manager British Cars Norway

Kristian Neuberth

STATISTIKK DU FORSTÅR

Vi har samlet alle resultatene på dine Bas Bil-tjenester i dashboard som er oversiktlig, lett å forstå og lett å bruke.

 

På denne måten kan alle i din bedrift bruke statistikken, uavhengig av teknisk kompetanse.

Dashboard.BasBil (1).png

FØLG EFFEKTEN

Vår rapporteringsløsning viser effekten du får av de ulike Bas Bil-tjenestene.

 

På denne måten kan du hele tiden se hva du får ut av løsningen.

BASERT PÅ FAKTA, IKKE ANTAGELSER

Ved å analysere resultater over tid får du et godt overblikk over hva som fungerer, og hva som må forbedres.

 

Bruker du statistikk til å justere underveis unngår du å ta beslutninger basert på antagelser. 

KOM I GANG MED BAS BIL OG FÅ MER INNSIKT

bottom of page