top of page
Bas Bil tjenester

VÅRE TJENESTER

Bas Bil leverer bredt innen bilbransjen; ettermarked, salg, rapportering, analyser og KTI-undersøkelser

EU-kontroll

PKK- OG EU KONTROLL

Vi sender en personlig påminnelse til alle relevante kunder og prospekter i ditt distrikt før EU-kontroll. Helt automatisk. 

FLYTTING

Vi sørger for at alle relevante, potensielle kunder som flytter inn i ditt distrikt får en personlig hilsen.

MOBILITETSGARANTI

Alle dine kunder får en automatisk påminnelse en måned før garantien utløper, eller en påminnelse om at service ikke er gjennomført.

EIERSKIFTE

Vi fanger opp relevante eierskifter i ditt distrikt, og sender en personlig melding til ny eier. Helt automatisk.

EU-kontroll rapportering

RAPPORTERING

Ved å analysere resultater over tid får du et godt overblikk over hva som fungerer, og hva som må forbedres.

CARWATCH -ANALYSE

Bilbransjen er i stadig endring, og i den forbindelse krever det ny og oppdatert bransjeinnsikt. Med vårt analyseverktøy, Carwatch, vil du bli mer sikker i dine strategiske avgjørelser. 

Carwatch analyse
KTI for bilbransjen

KTI - KUNDEMÅLING

Få tilbakemeldinger fra dine kunder etter et nybil salg og/eller verkstedsbesøk, og skap verdi.

bottom of page