top of page

TJENESTEVILKÅR

Våre vilkår og betingelser styrer ditt forhold til https://www.basbil.no:
Tjenesten «Bas Bil» ("Tjenesten") eies og driftes av Bas Kommunikasjon AS ("oss", "vi" eller "vår").

Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker Tjenesten.

Din tilgang til og bruk av Tjenesten er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker Tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig med noen del av vilkårene, kan du ikke få tilgang til Tjenesten.

Kjøp

Hvis du ønsker å kjøpe noe produkt eller tjeneste som er gjort tilgjengelig via Tjenesten ("Kjøp"), kan du bli bedt om å levere visse opplysninger som er relevante for ditt kjøp, inkludert – uten beløp begrensning, kredittkortnummeret ditt, utløpsdatoen for kredittkortet ditt, din faktureringsadresse og din leveringsadresse. Du representerer og garanterer at: du har juridisk rett til å bruke kredittkort (et) eller annen betalingsmetode (r) i forbindelse med noen kjøp; og at informasjonen du gir oss er sann, korrekt og fullstendig. Ved å sende inn slik informasjon, gir du oss rett til å gi opplysningene til tredjeparter for å lette gjennomføringen av kjøp

Kontoer

Når du oppretter en konto hos oss, må du gi oss informasjon som er nøyaktig, fullstendig og som er gjeldende til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på Vilkårene, som kan føre til at din tilgang til Tjenesten øyeblikkelig slettes.

Du er selv ansvarlig for å sikre passordet og enhver API-nøkkel tilknyttet kontoen din som du bruker for å få tilgang til Tjenesten og for aktiviteter eller handlinger under passordet og API-nøklene, om passordet og/eller API-nøklene er med vår tjeneste eller en tredjedel -party tjeneste. Du samtykker i å ikke oppgi passordet ditt til noen tredjepart. Du må varsle oss umiddelbart når du blir oppmerksom på brudd på sikkerhet eller uautorisert bruk av kontoen din. Du kan ikke bruke samme brukernavn som navnet til en annen person, eller en enhet eller noe som ikke er lovlig tilgjengelig for bruk - et navn eller varemerke som er underlagt noen rettigheter til en annen person eller enhet annet enn deg uten egnet autorisasjon, et navn som er ellers støtende, vulgært eller uanstendig

Åndsverk

Tjenesten og dets opprinnelige innhold, funksjoner og funksjonalitet er og forblir Bas Kommunikasjon AS sin eksklusive eiendom og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover av både Norge og utlandet. Våre varemerker kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste uten skriftlig samtykke fra Bas Kommunikasjon AS.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Bas Kommunikasjon AS.

Bas Kommunikasjon AS har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du anerkjenner og aksepterer videre at Bas Kommunikasjon AS ikke direkte eller indirekte skal være ansvarlig eller ansvarlig for skader eller tap som er forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelige på eller gjennom slike nettsider eller tjenester.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser vilkårene og personvernreglene til tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.

Oppsigelse

Vi kan avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart - uten forvarsel eller ansvar, av hvilken som helst grunn, inkludert, uten begrensning, hvis du bryter vilkårene. Ved oppsigelse vil din rett til å bruke Tjenesten umiddelbart opphøre. Hvis du vil avslutte kontoen din, kan du ganske enkelt slutte å bruke Tjenesten.

Ansvarsbegrensning

Din bruk av Tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten leveres på grunnlag av "AS IS" og "AS AVAILABLE". Tjenesten er gitt uten garantier av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-brudd eller gjennomføring av ytelse. Bas Kommunikasjon AS og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og dets lisensgivere garanterer ikke at a) Tjenesten vil fungere uavbrutt, sikker eller tilgjengelig på et bestemt tidspunkt eller sted; b) Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller c) resultatene av bruk av Tjenesten vil oppfylle dine krav.

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med norsk lov, uten hensyn til lovens lovbestemmelser. Manglende håndheving av enhver rett eller bestemmelse av disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldig eller ikke håndheves av en domstol, forblir de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om vår Tjeneste, og erstatter og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss om Tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er vesentlig og blir effektuert, vil vi forsøke å gi minst 60 dagers varsel før eventuelle nye vilkår trer i kraft. Det som utgjør en vesentlig forandring, bestemmes etter eget skjønn. Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår tjeneste etter at disse endringene har blitt effektive, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten.

bottom of page